Villa på strandtomt vid Norrviken


Kv. Jerusalem

Påbyggnad av bostadshus i Kristineberg


Berghusen

200 nya bostäder i Tyresö med cederpanel


Kv. Båten

Nya bostäder på råvind, Kungsholmen


Nya parhus i Bromma kyrka


Kv Signalpatrullen

Projektering av 12st vindsbostäder i Marieberg, Kungsholmen


Kv Tackjärnet

Utredningsskisser för nytt konceptuellt boende invid Bällstaviken


Planskisser inför detaljplaneprocess


Forum Aqua

Tävlingsförslag till Strängnäs Domkyrkoforum


Vallastaden, Markanvisningstävling


Valsta

Två nya garage i Märsta åt Brf Tallen


Tallhöjden, Huddinge

Markanvisningstävling om 30 radhus


Bollmora Berg

15 Lamellhus i Tyresö

Förvaltningsuppdrag med bla portbyte, fasadrenovering,

nya fönster, tvättstugor och omvandling av lokaler.


Nya portar och vindslägenheter på Kungsholmen